Katarzyna Kozak-Jurek i My Lady

(Ojciec:Chambertin / Matka:Christine) Na sezon 2017 źrebna jest ogierem Number One.